Stratejik İletişim

Şirketinizin varmak istediği hedeflere ulaşabilmesi ancak doğru stratejileri, projeleri, faaliyetleri belirleyebilmesi ve bunları hayata geçirmesi ile mümkündür. Biz sizi bu hedeflere ulaştıracak yenilikçi teknolojilerde buluşturarak sektörde fark yaratmanızı sağlarız.

01

Kurumsal Değerler İletişimi

• Markanın kurumsal değerlerini oluşturur hedef kitlesine aktarırız.
Toplumdaki prestijini artıracak projeler üretir, geliştirir, yönetiriz.

02

Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi

• Sosyal medya, günümüzde neredeyse her insan kullandığı bir mecra. İnternet kullanıcılarının yaklaşık %80’i sosyal medyada vakit geçiriyor. Kullanıcıların bu kadar çok vakit geçirdiği ortamda; şirketlerin dijital çağı yakalayarak, rakip markaların önüne geçebilmesi adına hamleler yapar, gündem yaratacak doğru içerikler hazırlarız.

03

Kaos İletişimi

• Ekonomik ve sosyal kaos ortamlarında, taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını destekleriz. • Şirket çalışanlarına, basına, tedarikçilere, rakiplere ve kamuoyuna verilecek mesajları tespit ederiz.
• Yönetime stratejik danışmanlık yapar, İç ve dış iletişim ağını oluşturur ve yönetiriz.

04

Medya İlişkileri Yönetimi

• Müşterimizin basınla ilişkilerini disipline eder, basın bülteni hazırlar, basın toplantıları düzenleriz.
Şirket sözcüleri için özel haber ve röportaj fırsatları yaratırız..

05

Ürün İletişimi ve Marka Konumlandırma

• Kurumun pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü iletişim programları hazırlarız.
• Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı destekleyecek projeler geliştiririz.

06

Tasarım

• Markanın kurumsal değerler bütününden oluşan marka kimliğini tasarlar ve uygularız.
• Müşterinin hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ortaya çıkaran, kolay-hızlı-anlaşılır kreatif işler tasarlarız.

07

Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi

• Hedef kitleye ulaşmak, kurulan ilişkileri pekiştirmek amacıyla şirketlere etkinlikler için konsept oluşturur, planlamasından tasarımına kadar projelendirir, verilmek istenilen mesajların en doğru şekilde algılanmasını sağlarız.

08

Kurum İçi İletişim

• Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programını hazırlar ve uygulamaya destek veririz.
• Çalışanların kuruluşun misyon ve hedeflerine sahip çıkmasını sağlayan etkinlikler planlar, aidiyeti artırırız.