İletişim Dilini Değiştir

Dünyan Değişir

BİZ NOVAFORM’UZ

Baş döndürücü bir hızla sürekli değişen küresel bir dünyada yaşıyoruz. NovaForm olarak biz bu dünyada, değişimlerin peşinden koşan değil, sektörün dönüşümüne öncülük eden bir güç olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle dünya sürekli değişir ve gelişirken, kelimelerin sihrine inanıyoruz. Bu dönüşüm içinde kim olduğumuz hiçbir zaman değişmese de, çalışma yöntemlerimizi çağın gerektirdiği şekilde sürekli dönüştürüyoruz. Tutkumuzun sırrı işte burada saklı.

Vizyon

Geleceğin resmi
Biz vizyon ile hayal arasındaki farkı ortaya koyarız.

Strateji

Fark yaratmak
Strateji bir planlama süreci olsa da bir plandan daha fazlası olduğunu kanıtlarız.

Odaklılık

Müşteri kraldır
Müşteri odaklılık bir kültürdür, kendinizi müşterinin yerine koymanıza odaklanırız.

NEDEN VARIZ?

Daha iyi bir yaşam için iletişimin, en etkili sonuca ulaştıran temel unsurlardan ilki olduğuna karar vericileri ikna etmek ve insan kaynağının verimliliğini artırmak için buradayız.

Uygulama

Hayat bir tatbikat
Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi ortaya çıkartır, hayata tatbik ederiz.

Sinerji

Birlikten kuvvet doğar
İşbirliğinden doğan artı faydaları ortaya çıkarma heyecanına katılıp sinerji yaratırız.

Verimlilik

Çok çalışmak mı
Var olan her şeyde özellikle insanda sürekli gelişimi hedef alırız.

NE YAPARIZ?

Her şeyin odağına insanı alırız. Kurum içinde yaratıcılık, yenilik, sinerji, verimlilik ve motivasyon kavramlarının parlamasını sağlarız. İhtiyacı anlar, çözümleri anlatır, farklılıkları kucaklar, fark yaratırız.

Stratejik İletişim

Şirketinizin varmak istediği hedeflere ulaşabilmesi ancak doğru stratejileri, projeleri, faaliyetleri belirleyebilmesi ve bunları hayata geçirebilmesi ile mümkündür. Biz sizi bu hedeflere ulaştıracak yenilikçi teknolojilerle buluşturarak sektörde fark yaratmanızı sağlarız.

İnsan Kaynakları

Standart reçeteler statik; iş ekosistemi ise dinamiktir. Bu yüzden biz standart bir reçeteye bağlı kalmayız. Katma değeri yüksek etkin formüllerle kuruma özel yenilikçi İnsan Kaynağı stratejileri belirler ve dinamik deneyimler yaratırız.

GENÇ

YETENEK

KUŞAĞI

İşin geleceğinde nitelikli iş gücünün yetişmesine rehberlik etmek amacıyla oluşturulmuş bu program, iş kavramının yeşermesine başlayan dönemden itibaren genç neslin dönüşümüne rehberlik edecek şekilde oluşturulmuş bir yetenek yolculuğudur.