Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yönetimi

Standart reçeteler statik; iş ekosistemi ise dinamiktir. Bu yüzden biz standart bir reçeteye bağlı kalmayız. Katma değeri yüksek etkin formüllerle kuruma özel yenilikçi İnsan Kaynağı stratejileri belirler ve dinamik deneyimler yaratırız.

01

İnsan kaynakları stratejisi ve değerlerini belirleyerek, yönetimin ve insan kaynakları departmanının iş ortağı oluruz

• Vizyon
Misyon
• Strateji
• Değerler
• Yetkinlikler

02

Organizasyon ve süreç tasarımını gözden geçirir şirkete özel reçeteler hazırlarız

• Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
• Süreçler
• Prosedürler
• İç Müşteri İletişimi

03

Çalışan deneyimini tasarlar, verimliliği artırırız

• İşe Alım
• Kariyer ve Yetenek Yönetimi
• Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim
• Ücret Politikaları ve Ödüllendirme

04

Uygulama ve gelişimi takip ederek, sürdürülebilirliği sağlarız

• Gelişim İhtiyaçlarının Tespiti
• Eğitim
• Yapısal Değerlerin Oluşturulması ve Korunması
• Sürdürülebilirlik Yönetimi